من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

        پاکسازی افکار منفی در ۱۵ ثانیه نویسنده : حانیه فتاحی   در طول روز احتمالا همه ی ما افکار بد و منفی را در ذهن خود تجربه می کنیم . در این زمان نمی‌توانیم بگوییم و ...