من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته‌ی یووال نوح هراری (Yuval Noah Harari)‌ است. این کتاب که سومین کتاب از سه گانه‌ی این نویسنده است، متمرکز بر زمان حال است. سه‌گانه‌ی یواال نوح در واقع شامل سه دوره‌ی زمانی می‌شود ...

توانایی مدیریت کردن یک پروژه یا یک شرکت از آن دست کارهایی‌ست که مهارت و توانمندی زیادی می‌خواهد. برخی از پروژه‌ها به طور کامل شکست می‌خورند و بسیاری از آنها به صورت ناامیدکننده‌ای پیش می‌روند. گاهی بعضی از پروژه‌ها پس ...

کتاب دردسرساز از سسیل ریچاردز، قصه‌ای درباره‌ی ایجاد تغییر است. این داستان براساس تجربه‌ی یک عمر مبارزه‌ی نویسنده به‌عنوان یک زن در زمینه‌ی حقوق زنان و رسیدن به عدالت اجتماعی نوشته شده است. سسیل ریچاردز در کتاب دردسرساز از شما ...

درست است که مدیریت یک سازمان همواره با چالش‌هایی همراه است؛ اما راه‌حل‌ها و استراتژی‌هایی هم وجود دارد که به وسیله‌ی آن می‌توان سازمان را به طور کارآمدتری اداره کرد. این مقاله به صاحبان مشاغل و مدیرانی که به دنبال ...