من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

پیشرفت‌ها در علوم زیست‌پزشکی و رفتاری راه را برای ادغام عمل پزشکی و رویکردهای اجتماعی هموار کرده است.  شغل روانشناسی به عنوان یک رشته‌ی بهداشت رفتاری، نقش عمده‌ای در درک مفهوم سلامت و بیماری ایفا می‌کند. نقش روانشناسان به عنوان ...

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که تسلیم شدن در مقایسه با عمل کردن چقدر آسان است؟ چرا تفاوت قابل توجهی بین این دو موضوع وجود دارد؟ وقتی به راحتی تسلیم می‌شویم چه دلایلی برای این کارمان داریم؟ در ادامه‌ی ...

«من یک بازنده هستم، من به اندازه کافی سریع نیستم، هرگز نمی‌توانم این کار را انجام دهم، من لیاقت خوشحالی را ندارم.» جمله‌های این‌چنینی از احساس ناکارآمدی نشات می‌گیرند. 85 درصد از مردم از عزت نفس پایین رنج می‌برند. اگرچه ...

طبق گفته‌ی انجمن روانشناسی آمریکا، روانشناسی مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار است. علم روانشناسی یک رشته‌ی چند وجهی‌ست که شامل بسیاری از زمینه‌های مطالعاتی مانند رشد انسانی، ورزش، سلامت، بالینی، رفتار اجتماعی و فرآیندهای شناختی‌ست. روانشناسی واقعاً یک علم بسیار ...