من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

عزاداری پاسخ طبیعی و عادی به از دست دادن است. با این که اغلب عزاداری را مخصوص از دست دادن اعضای خانواده، دوستان یا نزدیکان می‌دانیم، اما موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که مایه‌ی عزاداری ما می‌شود. برای نمونه: ...

کارشناسان بارها از وجود ارتباط مثبت میان حیوان خانگی و سلامت روان سخن گفته‌اند. بسیاری از خانواده‌ها حیوان خانگی‌ را عضوی از خانواده‌ی خود می‌دانند. فرقی نمی‌کند چند ساله باشیم؛ از کودک تا سالمند می‌توانند از بودن کنار حیوان خانگی ...

مشکلات خانواده‌ها باوجود تفاوت‌های فردی و فرهنگی در جامعه‌های مختلف، بسیار شبیه است. شاید زمانی که از مهمانی برمی‌گردید، با خودتان فکر کنید خانواده‌ی میزبان چقدر شاد و خوشبخت هستند. اما واقعیت این است که هیچ خانواده‌ای از مشکل و ...

ارزشمندی سازمانی نظریه‌ای نو و قابل بحث در حیطه‌ی مدیریت سرمایه‌ی انسانی است. این نظریه، خود را با تلفیقی از نگاه{...} ...