من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

این مقاله ی کوتاه با تعاریفی ساده و جامع از مفاهیمی که نقش اساسی در فرآیند کارآفرینی دارند( ایده، خلاقیت، نوآوری) تصویر واضح{...} ...

اگرچه زنان به طور پیوسته در حال پیشرفت‌های شغلی هستند، اما شکاف‌های جنسیتی در بازار کار موجب نگرانی‌های جامعه‌ی زنان است. با وجود تلاش‌های زنان درکسب‌و‌کار باز هم حضور بانوان کم‌رنگ‌تر از آقایان است. اگر بخواهیم این شکاف را کمتر ...

همانطور که در مقاله "ماهیت فروش و بازاریابی مویرگی" نیز بیان شد استفاده از روش بازاریابی و فروش مویرگی در بین صنایع مختلف رو به فزونی است{...} ...

برای بسیاری از ما داشتن یک شغل مطمئن چندان ضرورتی ندارد تا اینکه در محل کار احساس نارضایتی کنیم و به دنبال شغل دیگری بگردیم. همین موضوع مهم‌ترین دلیلی‌ست برای اینکه به‌دنبال پیشرفت شغلی خود باشیم. فزایش حقوق، افزایش رضایت ...