من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

برای ما ایرانیان بهار و تابستان بهترین فصل‌های استراحت است. به‌خاطر تعطیلاتی که در این دو فصل وجود دارد، افراد زیادی تصمیم می‌گیرند سفر کنند. بعضی از مسافران تمایل دارند مقصد سفر خود را خارج از ایران تعیین کنند. اما ...

برای ما ایرانی‌ها شاید هیچ سفری به اندازه سفر به دریا حالمان را خوش نکند. رنگ سبزآبی دریا، صدای پیچیدن باد و رقصیدن موج‌ها می‌تواند تصویری شبیه به یک تابلو نقاشی در ذهنمان بسازد که تا مدت‌ها از یادمان نرود. ...