من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

مقاله شناخت حس انتقام

شناخت حس انتقام

انتقام به عمل آسیب زدن به کسی ، به منظور جبران آسیبی که در گذشته به فرد انتقام گیرنده خورده است گفته می شود .

آیا تابحال کسی به شما آسیب رسانده است که شما درصدد جبران آن آسیب باشید؟ این حس از درون ما نشات میگیرد. انتقام یک حس درونی بسیار قوی است که ما باید سعی در درک و کنترل آن داشته باشیم.

انتقام یک حس غلیظ و قوی است که به همه انسان ها (بزرگ، کوچک، پیر، جوان) دست می‌دهد.

گاهی انتقام تبعات جبران ناپذیری دارد به همین دلیل افراد باید سعی در کنترل حس انتقام جویی خود داشته باشند.

تحقیق گروهی از  پژوهشگران نشان می‌دهد انتقام گرفتن در لحظه انتقام، حس گرفتن پاداش دارد.

ما فکر می‌کنیم انتقام گرفتن یک نوع تخلیه احساسی است که بعد از گرفتن انتقام به آرامش می‌رسیم. اما موضوع دقیقا برعکس این است . انتقام نه تنها باعث رسیدن شخصی به آرامش نمی‌شود بلکه کینه و کدورت را بین افراد طولانی  می کند .

حال باید کاری کنیم که این حس را کنترل کنیم تا موجب آزار و اذیت خود و دیگران نشویم.

 

 

 

 

 

راهکارهایی وجود دارد که می تواند به افراد در کاهش  حس انتقام کمک کند .

1.دید منطقی به قضیه داشته باشیم:

وقتی از دست کسی عصبانی و ناراحت هستید فقط به فکر انتقام هستید و فکر می‌کنید این حق طبیعی شماست و با این کار شما از خودتان مراقبت می‌کنید. اما کمی که منطقی تر به قضیه نگاه کنید میفهمید که با این کار تنها به خودتان ضررمیرسانید.

2.احساساتتان را بنویسید:

اگر فکر انتقام رهایتان نمی‌کند احساس خود را روی کاغذ بنویسید تا کمی فکرتان آرام شود بعد از نوشتن احساس انتقام جویانه خود ،کاغذ را پاره کنید تا کسی به آن دسترسی نداشته باشد.

3.احساس تلافی جویانه خود را شناسایی کنید:

همه ما در درونمان احساس انتقامجویانه داریم باید آن ها را شناسایی و کنترل کنیم تا موجب آرامش درونمان شود.

4.تصویر انتقام گرفتنتان  را مجسم کنید:

سعی کنید آن بخش از وجودتان را که مملو از انتقام هست مجسم کنید و آن را با احساس واقعیتان مقایسه کنید، با این کار متوجه می‌شوید انتقام گرفتن چندان خوی انسانی ندارد.

 

یک مثل معروف است که می‌گوید قبل از اینکه به دنبال انتقام بروید دو تا قبر بکنید. انتقام هم به شما آسیب می‌رساند هم به فردی که از او انتقام می‌گیرید.