من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آیا فرزندم باید کار کند؟ آیا قرار گرفتن فرزندم در محیط کار او را دچار آسیب نمی کند؟از چندسالگی فرزندم  را درگیر کار و فعالیت های اجتماعی کنم؟ {...} ...

بسیاری از انسان‌ها شکست را نقطه مقابل موفقیت می‌دانند، چراکه باور دارند شکست پایان راه است و نمی‌توان از شکست به موفقیت رسید، اما قلباً می‌دانیم طبیعتاً اینگونه نیست؛ شما باید شکست را همانند پیروزی به‌عنوان بخشی از زندگی بپذیرید.  ...

از گذشته تا به امروز یکی از مهم‌ترین عواملی که مانند سدی بر سر راه موفقیت کودکان قرار گرفته است، چیزی جز بی‌انگیزگی نبوده و نیست. کودکان بی انگیزه تمایلی برای یادگیری و کسب موفقیت در زندگی ندارند، بنابراین والدین ...

اصول ایجاد انگیزه در کارکنان از مهم‌ترین مفاهیمی است که مدیران هر سازمانی باید به آن توجه ویژه داشته باشند. آشنایی با اصول ایجاد انگیزه در کارکنان و پیاده‌سازی این اصول برای مدیریت یک سازمان از این جهت حائز اهمیت ...