من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

چگونه عضو خاصی از یک تیم باشیم

تابستان سال 2001 با چند خانواده از دوستان، جهت سیاحت راهی انگلیس شدیم و از بناهای و جاهای تاریخی‌اش بازدید کردیم. یکی از دوستان ما خیلی مشتاق بود تا به خیابان کلیسا که جایی دور در لندن بود برویم فقط به این دلیل که در آن خیابانی که گروه بیتلز عکس معروف خود را در حال عبور از خیابان گرفته‌اند، ببیند و عکسی مشابه آن با ما بگیرد. روزی که به آنجا رفتیم خیابان را بسته بودند. کامیونهای بزرگ در حال جابجایی بود و مخروط های نارنجی تمام گذرگاه را پرکرده بودند. ابتدا اصلا کسی به حرف ما گوش نمی‌داد و نمی‌دانستند که ما چه می‌خواهیم اما ما دست بردار نبودیم و با کارگرها و نگهبان ها آنقدر حرف زدیم تا قانع‌شان کردیم. بعد دیدیم که یک دفعه شروع کردن به جابجا کردن مخروط ها و کامیون ها. ما در نهایت با پیگیری و سر سختی تمام توانستیم عین همان عکس را بگیریم.

توضیح:

صفات بایسته یک عضو تیم را با ویژگی و صفت پیگیری و سرسختی به پایان میبریم. چون پیگیر بودن برای رسیدن به موفقیت خیلی ضروری است. حتی اگر افرادی که فاقد استعداد هستند و از نهادینه کردن بعضی از ویژگی‌های حیاتی یک عضو تیم عاجز هستند، چنانچه یک روحیه پیگیر داشته باشند، این فرصت را دارند که با تیم مشارکت کرده و به آن کمک کنند. سرسخت و پیگیر بودن یعنی:

  • همه آنچه را که دارید ارائه کنید نه بیشتر: برخی از افرادی که پیگیری ندارند به اشتباه فکر می‌کنند پیگیر بودن از آنها چیزی بیشتر از آنچه که آنها برای ارائه کردن دارند، طلب می‌کند. در نتیجه به خودشان فشار نمی‌آورند. منتها پیگیر بودن مستلزم این است که شما 100 درصد آنچه را که دارید رو کنید.

  • با عزم راسخ کار کنید و منتظر تقدیر نباشید: افراد موفق می‌دانند که لحظات دشوار، وقت دست برداشتن از تلاش نیست.

  • وقتی کار تمام می‌شود، دست از کار بکشید نه وقتی که خسته می‌شوید: به قول رابرت اشتراوس موفقیت شبیه کشتی گرفتن با گوریل است. تا وقتی که گوریل خسته نشده نباید بایستید.

عمل:

ای.ال. ویلیامز می‌گوید:« با سخت کار کردن می‌توانید بر 50 درصد آمریکا غلبه کنید. 40 درصد یگر را هم با صداقت و درستی پشت سر می‌گذارید. 10 درصد آخر هم منوط به جنگندگی شما در یک نظام سرمایه‌گذاری آزاد است. » برای بهبود بخشیدن به میزان پیگیری در خود…

  • سخت‌تر و هوشمندانه تر کار کنید.

  • چیزی را هدف‌گذاری کنید

  • کار خودتان را یک بازی رقابتی بدانید

نمونه:

ارنست مالینوفسکی مهندس لهستانی‌الاصل در سال 1859 ساخت یک راه‌آهن را طراحی کرد که کالائو در در سواحل پرو را به خاک اصلی این کشور وصل میکرد. ارتفاع آن بیش از 5000 متر می‌شد و اگر موفق می‌شد بلندترین راه‌آهن دنیا می‌شد.با طی مسافت کمی ارتفاع این کوه ها به چند هزار متر می‌رسید و مقدار زیادی پل و تونل نیاز داشت. اما ملی نوفسکی و گروهش با سرسختی از عهده آن برآمدند و با بیش از 100 پل و تونل شاهکار مهندسی خود را با امکانات آن زمان ساخت.

« توانایی خدادادی ممکن است که خارج از کنترل ما باشد اما توانایی انجام دادن کار تیمی تحت کنترل ماست. همه می‌توانند انتخاب کنند که هم‌تیمیِ بهتری باشند. تنها چیزی که برای انجام دادن آن مورد نیاز است، تجسم کردن ویژگیهای یک بازیکن تیمی است. خودتان این کار را انجام بدهید. به هم تیمی‌های خود کمک کنید تا آنها نیز همان کار را بکنند تا مجموعۀ تیم عالی عمل کند.»

 

مقالات مرتبط:
انعطاف پذیری و سازگاری
همکاری و مشارکت و تعهد
ارتباط
شایستگی و قابل اتکا بودن
منضیط بودن
ارتقا دادن دیگران و اشتیاق
هدفمند بودن و آگاهی از وظیفه
رابطه مندی
از درختان تا تلفن ها
راه حل گرا بودن
منبع: 17 اصل کار تیمی نوشته جان سی.ماکسول