من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نوآوری: زمانی صورت میگیرد که قابلیت انجام کاری که پیش از این نمی‌توانست صورت بگیرد یا حداقل اقتصادی و مناسب نبوده، مهیا شود{...}

تماشای این کلیپ فوق العاده را از دست ندهید و به دوستانتان نیز پیشنهاد کنید...

آنچه بیش از همه به عملکرد فروش آسیب می‌زند، چیزهایی نیست که مدیران فروش و بازاریابی نمی‌دانند، بلکه چیزهایی است که فکر {...}