من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

پس از اینکه سالیان درازی از سری بازی کرش بندیکوت خبری نبود و طرفداران در انتظار نسخه‌ی جدیدی از آن لحظه‌شماری می‌کردند، اکنون در نزدیکی عرضه‌ی جدید‌ترین نسخه‌ی آن یعنی بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time هستیم. حال می‌توان ...