من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته‌ی یووال نوح هراری (Yuval Noah Harari)‌ است. این کتاب که سومین کتاب از سه گانه‌ی این نویسنده است، متمرکز بر زمان حال است. سه‌گانه‌ی یواال نوح در واقع شامل سه دوره‌ی زمانی می‌شود ...