من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

پس از بحران اقتصادی سال 2008 کاریابی نیز همچون همه‌ی موارد درگیر با فعالیت اقتصادی دچار تغییرات محسوسی شده است. دیگر نمی‌شود{...} ...

    ناپلئون هیل با الهام از اندرو کارنگی که رمز موفقیت خود را برای او شرح داده بود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را به رشته تحریر درآورده است. هیل برای نوشتن این کتاب به مدت 20سال به تحلیل ...

        اغلب اوقات وقتی از مردم در خصوص اهداف مالی شان سوال می پرسیم :می گویند تصمیم دارند که ظرف یک یا دوسال میلیونر یا میلیاردر شوند ! تقریبا در تمام این موارد این افراد به هیچ ...

  حتما این سوال برایتان پیش آمده که اگر بخواهید اهدافتان را مشخص کنید  چطور باید آن ها بنویسید که رسیدن به آنها برایتان حتمی و ملموس باشد ..هنگامی که یک نقاش تصمیم به خلق یک اثر میگیرد ،برای شروع  ...