من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نگرانی اولیه‌ی رابرت کیوساکی بیشتر پیرامون خلأ در حال رشد میان داراها و ندارها در آمریکا و سراسر جهان است. او که یک سرمایه‌گذار و مدیر{...}

پیش از راه‌اندازی یک کسب‌وکار به سوالات زیر پاسخ دهید.چقدر سرمایه دارم؟ توجه داشته باشید که در کارهای فروش‌محور نمی‌توان توقع داشت بیش از 30{...}