من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

سبک مدیریتی‌ شما به هدف‌های مشخص‌شده‌، سازمان و افردای بستگی خواهد داشت، که در کارتان دخیل‌اند. هر سبک مدیریتی‌ای سودها و زیان‌های مختص به خود را دارد ـ شما سبک مدیریتی همه‌فن‌حریف پیدا نخواهید کرد که همه‌ی موقعیت‌ها را پوشش ...

آیا فرزندم باید کار کند؟ آیا قرار گرفتن فرزندم در محیط کار او را دچار آسیب نمی کند؟از چندسالگی فرزندم  را درگیر کار و فعالیت های اجتماعی کنم؟ {...} ...

پس از بحران اقتصادی سال 2008 کاریابی نیز همچون همه‌ی موارد درگیر با فعالیت اقتصادی دچار تغییرات محسوسی شده است. دیگر نمی‌شود{...} ...

جملات انگیزشی ثابت قدم بودن خیلی‌ها شروع می‌کنند، اما تعداد کمی تا آخرش دوام می‌آورند. جزو اون تعداد کم باش. جملات انگیزشی سایت آکادمی هفت   ...