من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

تویوتا در ابتدای قرن بیستم به عنوان یک کارخانه­­ ی ریسندگی فعالیت می­کرد؛ ساکیشی تویودا که سال­ها در راه شغل پدر خود، یعنی{...}