من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

کاترین بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز در سال 1923 با ایده‌های یونگ در مورد شخصیت‌شناسی آشنا شدند و حدود 20 سال بعد پرسش‌نامه‌ای{...}