من همراهتم! حال خوب را با مشاوره از ما تجربه کن

نتایج مطالعات نشان می­ دهد که وقتی می­خواهید رابطه ­ای دوستانه با شخصی برقرار کنید، لازم است 60 تا 70 درصد زمان را{...}