من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

تنبلی یا مسامحه کاری خلاق،یکی از موثر ترین روش های عملکرد شخصی است که می تواند زندگی شما را تغییر بدهد. واقعیت این{...}

تویوتا در ابتدای قرن بیستم به عنوان یک کارخانه­­ ی ریسندگی فعالیت می­کرد؛ ساکیشی تویودا که سال­ها در راه شغل پدر خود، یعنی{...}