من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

این مقاله ی کوتاه با تعاریفی ساده و جامع از مفاهیمی که نقش اساسی در فرآیند کارآفرینی دارند( ایده، خلاقیت، نوآوری) تصویر واضح{...}