من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آیا فرزندم باید کار کند؟ آیا قرار گرفتن فرزندم در محیط کار او را دچار آسیب نمی کند؟از چندسالگی فرزندم  را درگیر کار و فعالیت های اجتماعی کنم؟ {...} ...

پس از بحران اقتصادی سال 2008 کاریابی نیز همچون همه‌ی موارد درگیر با فعالیت اقتصادی دچار تغییرات محسوسی شده است. دیگر نمی‌شود{...} ...

تقویت توجه وتمرکز نویسنده: حانیه فتاحی           توجه و تمرکز مسئله ی مهمی است که در دنیای امروزه با محرک های مختلفی که وجود دارد کار بسیار سختی شده است. برای همه ی ما پیش آمده ...

جملات انگیزشی ثابت قدم بودن خیلی‌ها شروع می‌کنند، اما تعداد کمی تا آخرش دوام می‌آورند. جزو اون تعداد کم باش. جملات انگیزشی سایت آکادمی هفت   ...