من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

در سال 1962، سام والتون اولین فروشگاه خود را به صورتی ساده و سنتی افتتاح کرد و هیچ کس تصورش را هم نمی­کرد که "خرده فروشی{...}