من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آیا فرزندم باید کار کند؟ آیا قرار گرفتن فرزندم در محیط کار او را دچار آسیب نمی کند؟از چندسالگی فرزندم  را درگیر کار و فعالیت های اجتماعی کنم؟ {...} ...

استثنایی ها، داستان موفقیت   این کتاب به نام کامل Outliers; the story of success درباره‌ی آدمهای موفق است. آدمهایی اینقدر موفق که با بقیه فاصله می‌گیرند و بهشان می‌گوییم استثنایی مثلاً. کتاب عوامل مهم در موفقیت رو از خلال ...

  خلاصه کتاب تفکر کند و سریع کتاب پرفروش تفکر، کند و سریع دانیل کانمن خلاصه تحقیقاتی است که با همکاری آموس تورسکی بیش از چند دهه مشغول آن بوده است.  کتاب تفکر، کند و سریع شامل سه بخش از ...

نویسنده : حانیه فتاحی   مطمئنا همه ی ما این شرایط و تجربه کردیم که کلی خواسته و رویا در ذهنمون داریم ولی همیشه پیش خودمون میگیم : من زمان ندارم وگرنه بهشون میرسیدم ،من پول ندارم وگرنه رسیدن به ...