من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

انقلاب صنعتی، فناوری و رشد خیره­ کننده اطلاعات، همگی پدیده ­های شناخته شده ی جهان امروز هستند و بی شک در هرکدام تأثیر{...}