من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آنچه بیش از همه به عملکرد فروش آسیب می‌زند، چیزهایی نیست که مدیران فروش و بازاریابی نمی‌دانند، بلکه چیزهایی است که فکر {...}

غالب افراد ناموفق دست از تلاش بر می‌دارند و به زندگی ملال‌آور خود خو می‌گیرند. آن‌ها از یاد برده‌اند که انسان موجودی است آموزش‌پذیر و{...}

هر علمی، قوانینی دارد. شما اگر یک هواپیمای زیبا هم بسازید، مادامی که قوانین فیزیک را در ساخت آن لحاظ نکنید، هرگز از زمین بلند {...}

ادوارد برنیز را به دلیل نوآوری‌هایش «پدر روابط عمومی» می‌نامند. یکی از معروف‌ترین برنامه‌های او در دهه‌ی 1900 قرار دادن لاکی {...}