من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

پیش از راه‌اندازی یک کسب‌وکار به سوالات زیر پاسخ دهید.چقدر سرمایه دارم؟ توجه داشته باشید که در کارهای فروش‌محور نمی‌توان توقع داشت بیش از 30{...}