من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

برای بسیاری از ما پیش آمده که از حضور در سخنرانی یا امتحان، احساس اضطراب و نگرانی کنیم و کمی واکنش فیزیکی و جسمی مثل تپش قلب، عرق کردن دستان یا سایر علائم را تجربه کرده باشیم. این اضطراب کوتاه‌مدت ...