من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

خلاقیت و نوآوری باید به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری برای پیشگام شدن در عرصه­ ی رقابت­ پذیری در زمره­ ی برنامه­ های اولویت{...} ...