من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

در مناطقی که عموم مردم بلافاصله پس از رؤیت آگهی اقدام به خرید می­ کنند، تبلیغات مطبوعاتی، که پاسخ مستقیم مشتری را به{...} ...