من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

ذهن باز یا آزاداندیشی چیست؟ ذهن باز توانایی درک گستره‌ی وسیعی از افکار و بحث‌ها و اطلاعات است. معمولا ذهن باز را از ویژگی‌های مثبت انسان می‌دانیم. باز بودن ذهن برای تفکر منتقدانه و منطقی ضروری است. البته باز کردن ...