من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

در افسانه ی کارآفرینی، تصویر کارآفرین، همانند یک قهرمان اساطیری دیده می شود.یک مرد یا زن سخت­کوش که در مقابل تمام مشکلات{...} ...