من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

شناخت حس انتقام انتقام به عمل آسیب زدن به کسی ، به منظور جبران آسیبی که در گذشته به فرد انتقام گیرنده خورده است گفته می شود . آیا تابحال کسی به شما آسیب رسانده است که شما درصدد جبران ...

قبل از اینکه بتوانید قورباغه خود را تعیین کنید و مشغول خوردن آن شوید،باید دقیقا بدانید در هر زمینه ای از زندگی خود می خواهید{...} ...

از آنجایی که بیشتر اوقات هنگام ملاقات با افراد، رو در رو به آن­ها نگاه می­ کنیم، بنابراین پیام­ هایی که از طریق چشم­ ها ارسال می­شوند{...} ...

این حقیقت است که قدرت مسأله­ ی مهم و جذابی است و افراد قدرتمند خواه از قدرتشان آگاه باشند و خواه نه، سرهای خود را به{...} ...