من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

آیا فرزندم باید کار کند؟ آیا قرار گرفتن فرزندم در محیط کار او را دچار آسیب نمی کند؟از چندسالگی فرزندم  را درگیر کار و فعالیت های اجتماعی کنم؟ {...} ...

پس از بحران اقتصادی سال 2008 کاریابی نیز همچون همه‌ی موارد درگیر با فعالیت اقتصادی دچار تغییرات محسوسی شده است. دیگر نمی‌شود{...} ...

اصول ایجاد انگیزه در کارکنان از مهم‌ترین مفاهیمی است که مدیران هر سازمانی باید به آن توجه ویژه داشته باشند. آشنایی با اصول ایجاد انگیزه در کارکنان و پیاده‌سازی این اصول برای مدیریت یک سازمان از این جهت حائز اهمیت ...

خلاصه کتاب مدیر یک دقیقه ای نویسندگان : کنت بلانچارد – اسپنسر چانسون مدیر یک دقیقه ای سمبلی است که به هر یک از ما یاد آوری می کند که هر روز یک دقیقه به چهره افرادی که بر آنها ...