من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

بسیاری از انسان‌ها شکست را نقطه مقابل موفقیت می‌دانند، چراکه باور دارند شکست پایان راه است و نمی‌توان از شکست به موفقیت رسید، اما قلباً می‌دانیم طبیعتاً اینگونه نیست؛ شما باید شکست را همانند پیروزی به‌عنوان بخشی از زندگی بپذیرید.  ...

همه ما انسان‌ها در زندگی خود به موفقیت و رشد فردی تمایل داریم، اما آیا تا به‌ حال با خود فکر کرده‌اید که برای کسب موفقیت در زندگی چه چیزهایی لازم است؟ آیا با کلید موفقیت در زندگی آشنایی دارید؟ ...

کلمه انگیزه برای همه ما آشناست، بارها پیش آمده که دلیل انجام ندادن کاری را نداشتن انگیزه بیان کردیم. بیشتر افراد بر این باورند که بدون انگیزه قادر به انجام کاری نیستند و نقش انگیزه در موفقیت بسیار تاثیرگذار است. ...

تقریباً تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود به دنبال موفقیت هستند و از کودکی برای رسیدن به موفقیت برنامه‌ریزی کرده و آماده می‌شوند، اما به‌راستی موفقیت چیست؟ آیا اصول موفقیت در هر شرایطی یکسان است؟ آیا می‌توان تعریف جامعی برای ...