من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

یک شکارچی ایده ها به دنبال ایده های دیگران است

مهم ترین کار این است که برای شکار ایده ها به محیط های اطراف سرک بکشید و فراتر از ذهنتان پیش بروید زیرا بیشتر ایده ها در جای دیگر انتظارتان را می کشند. اما بخشی از این چالش، جست و جو ایده هایی متفاوت درمکان هایی متفاوت است به طوری که فکری متفاوت را در ذهنتان جای دهند. به همین دلیل است که افراد برای رسیدن به این هدف باید مسیر های متفاوتی را طی کنند.

نکته این نیست که همه شکارچیان باید مانند دیگران فکر کنند یا برعکس، نکته این است که آنها باید در تلاش برای یافتن ایده ها همه ی افراد را در نظر بگیرند و سر انجام، نقشه شکارشان را خود، طراحی کنند. برای این کار باید شایستگی تان را بشناسید؛ اینکه وجه تمایز شما با دیگران چیست. این شایستگی به شما نشان می دهد برای رسیدن به هدف، چه دانشی را باید کسب کنید. سپس به مرحله ای می رسید که باید تصمیم بگیرید از چه منبعی می توانید کسب دانش و اطلاعات کنید.

در هر جای دنیا که باشید، شک نکنید که علاقه مندی می تواند زندگی شغلی تان را نجات دهد . علاقه مندی یعنی به انجام چند کار علاقه داشته باشید نه اینکه فقط تامین رضایت دیگران را در گفتار و رفتارتان بخواهید.

 

تنوع شکار

 اصل دوم در شکار ایده ها، تنوع و گوناگونی است. شما به کمک این اصل می توانید  محصولات خود را از دیگران متمایز کنید. اگر می خواهید در سازمانی تغییری ایجاد کنید، باید از برخی جنبه های مثبت با دیگران متفاوت باشید و یکی از راه های متفاوت بودن، جذب ایده های نو از منابع گوناگون است، نه اینکه فقط به همان مکان ها و منابع گذشته بسنده کنید.

 

 

رنگ ایده های شما

حال می خواهیم ارتباط بین شکار ایده ها و تنوع و گوناگونی را بررسی کنیم؛ اصلی که در بسیاری از سازمان ها به کار می آید.

همه ی ما قبول داریم که افراد، تجربیات و گذشته متفاوتی با یکدیگر دارند و همین تفاوت ها می تواند ایده های متفاوتی را نیز خلق کند. تحقیقات انجام شده در این زمینه، تفاوت و گوناگونی نیرو های کار را در بهبود عملکرد سازمان ها ثابت کرده است . سازمان هایی که اعضا خود را از گروه های مختلف انتخاب می کنند، در مقایسه با سازمان هایی که اعضایی با ویژگی های مشترک دارند، موفق ترند.

ایده ها نیز مانند انسان ها هستند. برای بهبود عملکردتان و دستیابی به موفقیت، به افرادی از گروه ها و قشر های مختلف نیاز دارید. باید ایده هایتان را از منابع مختلف تامین کنید و افرادی با مهارت ها و توانمندی های مختلف می تواند این امکان را فراهم کنند. برای یافتن بهترین ایده ها باید سراغ جاهایی را بگیرید که کسی به آنها توجهی ندارد.

برای آنکه شکارچی موفقی شوید، ارزش تنوع و دگرگونی را نادیده نگیرید . مرحله بعدی، انتخاب افرادی با ویژگی های متفاوت است. آنها چه می دانند و چه طرز فکری دارند؟

در زندگی شغلی بخشی از بهترین ایده ها توسط افرادی پیشنهاد می شوند که زمینه کاری شان با ما متفاوت است. آنها گاهی درباره موضوعاتی اطلاعات دارند که ما از آن چیزی نمی دانیم و همین باعث بیشتر شدن دانش ما می شود.

چنین افرادی از نظر شکارچیان ایده ها اهمیت بسیاری دارند. آنها می توانند مشتریان، آشنایان یا حتی افرادی ناشناس باشند. آنها لزوما کارشناس رشته ای نیستند؛ فقط اطلاعاتی دارند که شما تا به حال نشنیده اید.

 

پل زدن به آن سوی دنیا  

تنوع و دگرگونی، پل زدن میان فاصله ها را ممکن میسازد؛ پل زدن میان ذهن شما و دیگر ذهن ها، تخصص شما و دیگر تخصص ها و دنیای شما و دیگر دنیا ها یا حتی میان بیسبال و نرم افزار!

همانطور که حدس می زنید، افرادی که از قدرت تخیل قوی برخوردارند، راحت تر می توانند میان این دنیا های متفاوت پل بزنند. فراموش نکنید که ایده ها بیرون از خانه، منتظرتان هستند و برای آنکه موفقیت بزرگی را رقم بزنید، نیازی به نبوغ و استعداد ندارید.

 

به عادت های شکار خو بگیرید

شما باید زمانی را به تمرین های فکری اختصاص داده و بدین ترتیب ماهیچه هایی را که بهترین ایده ها را می یابند، تقویت کنید. این سومین اصل مهم در شکار ایده هاست. هنگامی که از تمرین های فکری صحبت می کنیم، منظورمان بازی های فکری نیستند که فقط شما را کلافه و خسته می کنند، مثل اینکه شکل ها را حدس بزنید یا کلمات گمشده را پیدا کنید.

 

مقالات مرتبط:
شکارچی ایده ها
شایستگی خود را بشناسید
اجرای ایده ها
خودتان را نیز مشاهده کنید
منبع:شکارچی ایده ها نوشته اندی بوینتون و بیل فیشر