من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

گاوبازهای منفی باف

خیلی ها از هوشمند شدن تو می ترسند.  بگذار بگویم تو مثل گاو نری با ایده های بی نظیر و درخشان وارد گود می شوی. بهتر است مراقب باشی، چون گاوبازهای منفی باف بیرون خواهند آمد. آن از انرژی منفی آیه ی یأس خواندن استفاده می کنند که تو را گیج و غیر متمرکز کنند . در حالی که نیزه های بیشمار منفی بافی در بدنت فرو رفته، خونین و درمانده روی زمین بیفتی.

آنها شروع می کنند به گفتن چیزهای دردآوری مثل : «من یه مشکل کوچکی با این ایده دارم» و سپس نیزه ی منفی بافی را با جدیت به حرکت درمی آورند. اگر این کار را خوب بلد باشند، خیلی زود تمام افراد را متقاعد می کنند که چرا ما نمی توانیم انجامش بدهیم:

_«پول زیادی می خواد» (نیزه ی منفی بافی فرو می رود)

_«وقت زیادی می بره» (نیزه ی منفی بافی فرو می رود)

_ «از این راه انجام شدنی نیست» (نیزه ی منفی بافی فرو می رود)

_ «قوانینی هست که باید به اونا توجه بشه» (نیزه ی منفی بافی فرو می رود)

بعضی از ما تیمی کامل از گاوبازهایی داریم _چه در خانه و چه در محل کار_ که با منفی بافی ذوق و شوق مان را خفه می کنند. در این مواقع است که باید بگوییم: «اگه این همه آدم تلاش می کنن که انرژی منو خفه کنند، پس باید واقعاً انرژی زیادی داشته باشم.»

  • آیا کسی را می شناسی که دائماً تو را برنجاند؟ اسم افرادی را که تا به حال انکار می کردی اینگونه اند، بنویس.

  • کدام یک از ایده های تو بیشتر مورد حمله نیزه ی منفی بافی قرار می گیرد؟ آیا زمینه ی مشترکی در این خراب کاری ها هست؟

  • پاشنه ی آشیل تو در به لرزه درآمدن اعتماد به نفست چیست؟ آیا وقتی یه تو می گویند عقل سلیم نداری یا خیلی جاه طلب هستی، می ترسی ؟

  • برای خلع سلاح گاو بازهای منفی باف، دسته بندی افکار و روشن کردن بسیاری از نکاتی که آن ها مطرح خواهند کرد، راهکاری زیرکانه است. گاهی هم واکنش سریع و دقیق می تواند ثابت کند حق با توست.

 
برای مطالعه مقدمه این مقاله کلیک کنید:
راهنمای رفع موانع خلاقیت
مقاله های مرتبط:
روش استفاده از تلسکوپ( آن را سر و ته کن!)
سوخت موشک در خلاقیت
منبع: پرواز های خلاقیت
بیشتر بخوانید:   تفکر خلاقانه چیست؟