من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

هفت اقدام در زمینه عملکرد شخصی

  • هدف های خاص، روشن، شفاف و مکتوب در همه‌ی زمینه‌های زندگی در نظر بگیرید. باید مشخص کنید در چه زمانی به هریک از آنها می رسید.

  • روی کاغذ فکر کنید. فهرستی از تمام فعالیت هایی که هر روزه باید انجام دهید، تهیه کنید. بهترین زمان تهیه این فهرست، شب قبل است.

  • کارها را اولویت بندی کنید. طبق قاعده 80 به 20 عمل کنید و 20 درصد کارهای مهم را برای شروع انتخاب نمایید .

  • از آنجایی که نمی توانید همه موارد موجود روی فهرست را انجام دهید، باید انجام دادن بعضی از کارها را به بعد موکول کنید.

  • مهمترین کارتان را که در اقدام شماره 3 مشخص کردید انجام دهید.

  • کار بروی اولین اولویت را آنقدر ادامه دهید تا 100 درصد تمام شود.

  • احساس اضطرار در خود ایجاد کنید تا کارهایتان به سرعت انجام دهید.

«اگر به هر دلیلی، کسب‌وکارتان مطابق میل پیش نمی‌رود و سوددهی لازم را ندارد، از خود بپرسید:«آیا درست کار می‌کنید؟» گذشت زمان، بسیاری از تصمیمات قبلی کارآفرینان را با شکست روبرو می‌کند. باید گهگاه درنگ کرد و موقعیت را از نو ارزیابی کرد. باید قدمی به عقب برداشت و فرضیه‌های خود را دوباره وارسی کرد. باید دید آیا هنوز اعتبار دارند و درست هستند یا می‌بایست به کمک اطلاعات جدید، یک برنامه‌ی استراتژیک ِتحول‌یافته نوشت که با شرایط امروز همخوانی داشته باشد؟»

 

مقاله های مرتبط:
از جایی که هستید شروع کنید
الگوی گوسپا
آینده ایده آل خود را طراحی کنید
قانون سه در استخدام
۳ نیاز برتر مشتری
فعالیت استراتژیک ایجاد کنید
به بهبودی مستمر متعهد شوید
منبع: راهکار برتر