من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

هفت اقدام برای رسیدن به هدف

اقدام شماره یک: تصمیم بگیرید که در هر مرحله از زندگی تان دقیقاً چه خواسته ای دارید و هدف خود را به دقت مشخص کنید.

اقدام شماره دو: به روشنی و با تمام جزئیات خواسته های خود را مکتوب کنید. همیشه روی کاغذ فکر کنید.

اقدام شماره سه : زمانی را برای رسیدن به هدف مشخص کنید.

قدام شماره چهار : از همه اقداماتی که فکر می کنید برای رسیدن به هدفتان باید انجام دهید، فهرستی تهیه کنید.

اقدام شماره پنج: فهرست خود را برنامه ریزی کنید تصمیم بگیرید که ابتدا چه باید بکنید و بعد از آن چه کاری باید صورت دهید.

اقدام شماره شش: با توجه به برنامه خود اقدام کنید.

اقدام شماره هفت : شاید این یکی از همه مهمتر باشد. همه روزه کاری بکنید تا شما را در راستای مهمترین هدفتان در لحظه به حرکت درآورد.

 

کارتان را از نو مهندسی کنید

این یکی از مهمترین راه های کاستن از زمان، انرژی و هزینه انجام دادن کار است. اغلب فرآیندهای کاری و مشاغل امروزی چند بخشی می باشند. برای به انجام رساندن یک کار، باید سلسله کارهایی را انجام بدهید. در انجام دادن کارها بسیاری از مراحل زائد هستند و فایده ای از آنها متصور نیست. با این حال این اقدامات زائد در فرآیند کار باقی می مانند. اما شما نباید این کار را بکنید.

 

از لحظه ها بهره برداری کنید

هدف شما این است که بیشتر و بیشتر حقوق بگیرید و سریع تر ارتقای رتبه پیدا کنید. هدف شما این است که یک زندگی فوق العاده داشته باشید. هدف شما این است که بهره وری خود را دو برابر کنید.

«خبر خوش این است که هر چه سریع تر حرکت کنید، احساس بهتری پیدا می کنید. هر چه سریع تر حرکت کنید، کار بیشتری انجام می دهید. هر چه سریع تر حرکت کنید، انرژی بیشتری دارید. هرچه سریع تر حرکت کنید، بیشتر یاد می گیرید و تجربه بیشتری پیدا می کنید و هر چه سریع تر حرکت کنید، حقوق بیشتری دریافت می کنید و سریع تر ارتقا رتبه پیدا می کنید.»

 

مقالات مرتبط:
کسب درآمد
سه عامل، زندگی اقتصادی و آینده شما را متحول می کند
هفت نکته مهم درباره مدیریت شخصی
سه قاعده و قانون در زمینه آموزش ذهن
کار مناسب پیدا کنید
7 خواسته کارفرمایان
قدرت متقاعد سازی
راه موفقیت را سوال کنید
مدیریت مفید پروژه
قوانین مورفی در شغل
هفت اصل ضروری در کسب و کار
مسائل را به شکل نظام مند حل کنید
چگونه بیشتر حقوق بگیرید
همیشه به سود بیندیشید
منبع: کسب درآمد نوشته برایان تریسی