من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نشان دادن تعهد و نگرش از طریق نحوه ی ایستادن

ایستادن باید به گونه ای باشد که پاهایتان زیر باسن قرار گیرد و وزن تان به طور مساوی روی پاها سنگینی کند. نحوه ی ایستادن بازتابی از تأثیر تجربیات زندگی بر شما و موقعیت اجتماعی تان است.

فردی که خمیده راه می رود، سرش پایین است و قوز می کند و پاهایش به سمت داخل برمیگردند، سلطه پذیری و نبود تعهد را نشان می دهد. این حالت بیانگر کناره گیری اوست. بر عکس، افرادی که وزن خود را به طور مساوی روی پاهای محکم شان می اندازند؛ چهره ای مطمئن به خود و با اعتماد به نفس را نشان می دهند و دیگر اعضای بدن شنان هم هماهنگ با پاهایشان عمل می کند.

نکته: اگر می خواهید قدرتمند، تأثیرگذار و مسلط دیده شوید طوری بیاستید که پاهایتان کمی از هم فاصله داشته باشند و وزن تان به صورت مساوی بین پاها تقسیم شده باشند.

ایستادن با پاهای باز

ایستادن با پاهای باز، حالتی پایدار و یکی از حرکات محبوب و مورد علاقه افرادی است که می خواهند تسلط خود را نشان دهند. در این حالت لازم است پاهایتان صاف و با کمی فاصله از هم باشد و وزن تان به صورت مساوی بین دو پا تقسیم شود.

پیام های مردانه

حالت بدنی قاطعانه و بدون حرکت که در آن، فرد پاهایش را محکم روی زمین می گذارد و فضایی برای تکان خوردن باقی نمی ماند، به شما می گوید که او در جایگاه خودش ایستاده است. این فرد همچنین، با داشتن فضای بیشتر و نمایش توان کنترل و مهار نهفته ی خود، به شما می گوید که کسی رئیس است.

نکته: اگر حس می کنید که شکست خورده اید و می خواهید حال و هوایتان تغییر کند، با پاهای باز بایستید، سرتان را بالا بگیرید و شانه هایتان را عقب بکشید. اگر چنین حالتی را به خود بگیرید، احساسی همانند آن نیز در شما شکل می گیرد.

ایستادن موازی

ایستادن با پاهایی موازی حالتی مطیعانه است که در آن پاها صاف و کنار یکدیگر قرار دارند. این نحوه ی ایستادن حالتی است که موقع احضار شدن در برابر رئیس، قاضی یا افسر فرمانده، به خودتان می گیرید. قرار دادن پاها کنار هم از پایه و بنیان ایستادن می کاهد و ایستادن فرد را متزلزل و نامطمئن می کند. کسی که در این حالت قرار دارد را به راحتی می توانید هل دهید. کسانی که نحوه ی حالت بدنی خود درباره ی موضوع و شرایطی اطمینان ندارند، این گونه می ایستند. آن ها با قرار دادن پاهایشان نزدیک به هم نشان می دهند که دودل و مردد هستند.

ایستادن با پایه

پایه و حائل ساختاری مربوط به معماری است که برای نگه داشتن یا محکم تر کردن بنا و دیوار چسبیده به آن و در آن و در کنارش ساخته می شود. در حالت کلی، این کلمه مفهوم حمایت را می رساند؛ در حالت ایستادن با پایه، بیشتر وزن خود را روی پای صاف و حمایت گرتان می اندازید و از پایی که وزن را تحمل نمی کند، می تواند خم یا صاف باشد. هر کدام از پاها که باشد، برخلاف جهت بقیه ی بدن قرار گیرد. این نحوه ی ایستادن به طور ناهشیار نشانگر تمایل فرد برای رفتن است.

نکته: اگر می بینید شخصی که با او صحبت می کنید دائم وزن خود را از پایی بر پای دیگر می اندازد، به این معنا است که او آماده است تا به صحبت و همنشینی با شما پایان دهد.

ایستادن قیچی وار

پاهایتان را مانند دو تیغه ی قیچی تصور کنید. یکی از پاها را به صورت ضربدری از پای دیگر بگذرانید، زانوهایتان را صاف نگه دارید؛ به این ترتیب در حالتی قیچی وار ایستاده اید. این حرکت، حرکتی کاملاً تدافعی است. فردی که در این حالت قرار گرفته استف بی تحرکی خود را نشان می دهد.

پاهای روی هم قرار گرفته و ضربدری، به ویژه در حالت ایستاده، پیام های متفاوتی را می رسانند:

  1. احساس منفی تدافعی و ناامنی: حالت پاهای ضربدری حالتی تدافعی است. این حالت بدنی با دست به سینه شدن همواره می شود و مانع و سد ارتباطی را تقویت می کند.

  2. تعهد و بی حرکتی: شخصی که هنگام گفت و گو پاهایش را ضربدری قرار داده، نشان می دهد که به تعاملش تعهد دارد و قصد ندارد بحث را ترک کند.

  3. سلطه پذیری: پاهای ضربدری و روی هم انداخته، تسلیم و فرمان برداری را نشان می دهد، زیرا هیچ نشانی از بی قراری و ناشکیبایی در آن نیست.

  4. در جمع و جلسات، معمولاً کسانی که دیگران را به خوبی نمی شناسند، تمایل دارند که با فاصله از دیگران بایستند، دست به سینه شوند و پاهای خود را به حالت ضربدری قرار دهند.

به هم پیچیدن پاها

به هم پیچیدن پاها طوری که بالای یکی از پاها در پای دیگر قفل شود، حرکتی است که بیشتر به وسیله ی خانم ها استفاده می شود. این حالت ناامنی شدید را نشان می دهد و به فرورفتن لاک پشت در لاکش شباهت دارد.

پاهای نا آرام

این حالت نشانگر بی قراری و نآرامی در فرد است و تمایل او را برای گریز از موقعیت نشان می دهند. در این شرایط برای آرام کردن تشویش درون، از شکم نفس بکشید، نحوه ی ایستادن خود را نتظیم کنید و اجازه دهید پاهایتان روی زمین قرار بگیرند.

گره خوردن قوزک ها

خواه نشسته باشید و خواه ایستاده، اگر قوزک پاهایتان به همدیگر پیچیده و گره خورده باشند، این معنا را در بر دارد که شما قفل شده اید و حرکت نمی کنید. این حالت نگرش منفی، بسته و ناایمن را مشخص می کند که حاکی از عدم اعتماد به نفس یا ابهام است. این حالت قطعاً نشان دهنده ی یک فرد با اعتماد به نفس و در رأس قدرت نیست.

نکته: برای اینکه پذیراتر، با اعتماد به نفس تر و دست یافتنی تر به نظر برسید، قوزک پاهایتان را از هم باز کنید.

در هم پیچاندن، حرکت دادن یا راه رفتن با پاهای دایره وار

حرکات چشم و دست چون به مغز نزدیک ترند، راحت تر کنترل می شوند. بنابراین برای سنجیدن فریب کاری یک نفر می توانید طبق نتایج پژوهش ها به پایین تنه و پاهایش نگاه کنید. تنها فریب کاری نیست که از این قسمت بدن قابل فهم است بلکه علاقه و تمایل افراد را هم می توان از روی حالات پاها متوجه شد. برای مثال اگر شخصی به فرد دیگر علاقه مند باشد طوری می ایستد که انگشتان پاهایش به سوی فرد مورد علاقه قرار گیرد و بالعکس، اگر علاقه نداشته باشد، در زاویه ای قرار می گیرد که پاها اشاره به جایی دیگر دارند و شاید آن شخص دست به سینه هم بشود.

نحوه ی راه رفتن

نحوه ی راه رفتن شما، حالات روحی تان را منعکس می کند. افراد با نشاط،  سالم و سرزنده سریع تر از افراد پیر، بیمار و یا بی اراده راه می روند. فرد به هر شیوه ای که راه برود، در واقع منطبق با ریتم، احساسات و هیجانات درونی خود راه می رود یا تصویری از آنچه را که می خواهد شما باور کنید، ارائه می دهد. با مشاهده ی نحوه ی راه رفتن افراد اطلاعات بسیاری درباره ی سلامتی، نگرش و حالت عمومی آن ها بدست می آورید. هر مقدار نشاط، حرکت و انعطاف در راه رفتن فرد دیده شود، آن فرد از سلامت جسمی و روانی بیشتری برخوردار است.

نکته: اگر احساس افسردگی می کنید و موقع راه رفتن پاهایتان را روی زمین می کشید، سرعت گام های خود را افزایش دهید؛ زیرا انرژی را زیاد و حال هوای شما را بهتر خواهد کرد.

برای مطالعه مقدمه این مقاله کلیک کنید:

مقدمه

مقاله های مرتبط:
بیشترین استفاده از زبان بدن
نگاهی دقیق تر به حرکات غیر کلامی
پیش به سوی اصل ماجرا در زبان بدن
چشم ها همه چیز را می گویند
ایجاد ارتباط
کسب بینش و آگاهی نسبت به تأثیرات حالت قرارگیری بدن
حقایقی در کف دستان شما
زبان بدن در محیط اجتماعی و کاری
بخش ده تایی ها (ده روش برای درک افراد، بدون پرسیدن)
منبع:
زبان بدن نوشته الیزابت کوتکه