من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

نام مناسبی برای شرکت خود انتخاب کنید

انتخاب نام از مهمترین قسمت­ های راه اندازی کسب و کار است و سعی کنید به جای انتخابی احساسی، اصول مربوط به تجارت را در انتخاب خود مورد توجه قرار دهید. همچنین سعی کنید از نام­ های تاریخ مصرف دار بپرهیزید، چرا که ممکن است با پیشرفت علم و فناوری شیوه خدمات­ رسانی شما نیز تغییر کند و در نتیجه نامی که انتخاب کرده بودید به دردتان نخواهد خورد.

معرفی کارآفرین:

راس­لی، بنیانگذار شرکت بارکد ورهاوس(Barcode Warehouse) به معنای انبار بارکد. او این نام را برای شرکتش انتخاب کرد؛ اولا این نام به راحتی به خاطر سپرده می­شد و دوما با انتخاب چنین نام دهن پرکنی هیچ کس نمی توانست حدس بزند که این شرکت یک شرکت خانوادگی کوچک است. لی به سرعت برای شرکت، یک آرم تجاری طراحی کرد تا مشتری­ ها به راحتی با دیدن آرم، شرکت را به یاد بیاورند.

 

مقالات مرتبط:
مقدمه / گام اول / گام سوم / گام چهارم / گام پنجم
گام ششم / گام هفتم / گام هشتم / گام نهم / گام دهم
گام یازدهم / گام دوازدهم / گام سیزدهم / گام چهاردهم / گام پانزدهم
گام شانزدهم / گام هفدهم / گام هجدهم / گام نوزدهم / گام بیستم
منبع: شما هم می توانید کارآفرین شوید