من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

مسائل را به شکل نظام مند حل کنید (۷ اقدام)

در اینجا با هفت مرحله ساده آشنا می شوید که می توانید از آن در تمام مدت عمر خود استفاده کنید:

اقدام شماره ۱: مسئله را به دقت تعریف کنید

اقدام شماره ۲: بپرسید علت احتمالی این مسئله کدام است؟

اقدام شماره ۳: بپرسید راه حل های احتمالی کدامند؟

اقدام شماره ۴: تصمیم بگیرید، هر تصمیمی از تصمیم نگرفتن بهتر است.

اقدام شماره ۵: تصمیم گیری را تفویض کنید.

اقدام شماره ۶: برای گزارش دهی برنامه ای تدوین کنید.

اقدام شماره ۷: خودتان یا دیگری را مسئول اجرای راه حل به دست آمده کنید.

 

چهار کیفیت ذهنی

برای اینکه از شم خود استفاده کنید، باید چهار کیفیت ذهنی خاص داشته باشید.

اول اعتماد و باور مطرح می شود. باید به شم خود اطمینان کنید. باید راه حلی را که به ذهنتان می رسد مورد استفاده قرار بدهید.

دومین کیفیت ذهنی که به شما امکان می دهد از شم خود استفاده کنید، نگرش مثبت ذهنی است. منظور این است که آرام باقی بمانید و نتیجه را بپذیرید. نگرش مثبت ذهنی به معنای برخورد سازنده با استرس و مشکلات است. وقتی با آرامش واکنش نشان می دهید، فضایی ذهنی در خود ایجاد می کنید که به مغز شما امکان می دهد در بهترین شرایط رفتار کند و این همان چیزی است که شم شما را آزاد می کند.

سومین کیفیت ذهنی برای افزایش شم نگرش انتظار مطمئن است. هرچه مثبت ترو مطمئن تر باشید، شم شما سریع تر عمل می کند و راه حل سریع تر به دست می آید. عادت کنید که انتظار داشته باشید اوضاع به سود شما و موافق میل شما تمام شود.

چهارمین کیفیت ذهنی برای استفاده از شم در تصمیم گیری گوش دادن است. زنها در مقایسه با مردها بهتر به شم خود گوش می دهند. به همین دلیل است که شم زنها از ارج و قرب بیشتری برخوردار است. اما توانایی های شمی زن و مرد یکسان است. تنها کاری که باید بکنید این است که به این شم گوش بدهید. اغلب اشتباهات ما در زندگی ناشی از گوش ندادن به این شم است.

 

سه جایی که می توانید از شم خود استفاده نمایید

برای گرفتن تصمیمات بهتر و اجتناب از اشتباهات هزینه ساز، می توانید در 3 زمینه از شم خود استفاده نمایید.

  1. روابط شخصی

  2. روابط حرفه ای

  3. انتخاب کردن

 

بر قدرت های خود بیفزایید

 خوشبختانه اقدامات خاصی وجود دارند که به کمک آنها می توانید بر قدرت شمی ذهن خود بیفزایید. می توانید هر مسئله ای را که در حال حاضر با آن روبه رو هستید انتخاب کنید و آن را در کامپیوتر ذهن خود با رعایت اقدامات زیر برنامه نویسی نمایید.

اول، مسئله را بطور مکتوب و شفاف توضیح دهید.

دوم، درباره آن اطلاعات جمع آوری نمایید.

سوم، با کسانی که ممکن است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشند، صحبت کنید.

چهارم، پس از آنکه جزئیات را نوشتید، چندین بار آنها را بخوانید.

پنجم، اگر هنوز راه حلی به دست نیاورده اید، روی بالای کاغذ بنویسید چگونه می توانم یا می توانیم این مسئله را حل کنیم؟

ششم، بعد به سرعت بیست راه حل، یا بیست جوابی را که به ذهنتان خطور می کند در بخش جواب و راه حل بنویسید. البته می توانید بیش از بیست راه حل بنویسید.

هفتم، اگر از همه روش های فوق استفاده کردید و به جواب و راه حل نرسیدید، همه اطلاعات را به ذهن نیمه هشیار خود بدهید و آن را به حال خود رها کنید. ذهنتان را متوجه کار دیگری بکنید. ذهن نیمه هشیار شما، درحالی که شما کار دیگری می کنید، مسئله قبلی شما را حل و فصل می کند.

 

مقالات مرتبط:
کسب درآمد
سه عامل، زندگی اقتصادی و آینده شما را متحول می کند
هفت نکته مهم درباره مدیریت شخصی
سه قاعده و قانون در زمینه آموزش ذهن
کار مناسب پیدا کنید
7 خواسته کارفرمایان
قدرت متقاعد سازی
راه موفقیت را سوال کنید
هفت اقدام برای رسیدن به هدف
مدیریت مفید پروژه
قوانین مورفی در شغل
هفت اصل ضروری در کسب و کار
چگونه بیشتر حقوق بگیرید
همیشه به سود بیندیشید
منبع: کسب درآمد نوشته برایان تریسی