فرزندت با کسی ارتباط داره اما نمیدونی باید چه جوری باهاش رفتار کنی ؟

میدونستی برخورد شدید باعث میشه فرزندت بیشتر مخفی کاری کنه و این بیشتر باعث میشه تو خطر بیفته؟ یه مشاور متخصص بهت کمک میکنه بتونی با روش درست با این موضوع برخورد کنی

من همراهتم تا بهت کمک کنم

شرایط ویژه در جشنواره نوروزی

<< با حال خوب به استقبال سال نو میریم >> در کنار سنّت خانه تکانی، تمام آشفتگی ها، دو دلی ها و حال ناخوب رو از زندگی خود بتکانیم

ارتباط فرزندان با دیگران

واسه قدم اول این اطلاعات رو پر کن تا به بهترین متخصص وصل بشی.

[ninja_form id=1]