من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

قدرت متقاعد سازی

روابط اجتماعی

برای آنکه بتوانید به اندازه شایستگی خود درآمد کسب کنید، نه تنها باید برای شرکتی که در آن کار می کنید ارزشمند تر شوید، بلکه از قدرت متقاعد سازی و نفوذ فراوان هم برخوردار باشید.

85 درصد درآمد شما در کارتان و در زندگی شخصی بستگی به این دارد که چگونه پیام خود را مخابره می کنید. بستگی به این دارد که چگونه به اشخاص الهام می بخشید تا مطابق میل شما رفتار کنند.

نقطه نظرها، روش ها، راهکارها و مهارتهای مختلفی وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها به یک ارتباط برقرار کننده موفق تبدیل شوید. اما قبل از آن باید بدانید که درباره برقراری ارتباط دو اسطوره وجود دارد که باید آنها را باطل کنید:

  1. اولين اسطوره ای که خیلی ها آن را باور دارند این است که اگر کسی بتواند حرف بزند، می تواند با دیگران ارتباط برقرار نماید. مردها به خصوص، با توجه به بررسی های انجام شده، فکر می کنند اگر بلندتر و سریع تر حرف بزنند، در رابطه با دیگران مؤثرتر عمل می کنند. خیلی ها فکر می کنند به این دلیل که در کار صحبت کردن با دیگران مشکلی ندارند، یک ارتباط برقرار کننده خوب هستند.

اغلب دقیقاً عکس این مطلب مصداق دارد. بسیاری از کسانی که زیاد حرف میزنند، ارتباط برقرار کننده های بدی هستند، حتی در مواقعی بسیار بد و ضعیف هستند.

بسیاری از کسانی که در کار فروش و تجارت هستند، بر این باورند که اگر بتوانند کلمات متعدد را پشت سر هم ردیف کنند، بهتر می توانند پیام خود را به دیگران منتقل سازند. اما در بسیاری از موارد کسانی که این کار را می کنند، تعقیب کردن حرف هایشان بسیار دشوار و ملال انگیز میشود.

توانایی صحبت کردن همان توانایی برقراری ارتباط مؤثر نیست. توانایی در برقراری ارتباط بدین معناست که هم بتوانید پیام خود را به دیگران مخابره کنید و هم پیام دیگران را درک کنید. باید بتوانید روی افکار، احساسات و اعمال دیگران تأثیر بگذارید. بسیاری از کسانی که خود را سخنورانی توانمند می دانند، در این کار ابدا مؤثر و موفق نیستند. توجه داشته باشید که برقراری ارتباط مؤثر به چیزهای دیگری نیز بستگی دارد.

  1. اسطوره دوم درباره ارتباط مؤثر این است که مردم یا با این مهارت متولد می شوند و یا از اول از آن بی بهره اند. براساس این اسطوره، یا این مهارت را دارید و یا ندارید. اگر برونگرا نباشید، اگر معاشرتی نباشید، نمی توانید یک ارتباط برقرار کننده خوب باشید.

این حرف ابداً درست نیست. ارتباط برقرار کردن مهارتی است که می توانید آن را بیاموزید. یادگرفتنش به زمان و تمرین احتیاج دارد باید بارها و بارها این را تمرین کنید. اما اگر مایل باشید روی آن کار کنید، می توانید به سرعت بر کیفیت روابط خود با دیگران بیفزایید و این را خیلی زود متوجه خواهید شد.

 

فرآیند برقراری ارتباط

ارتباط فرآیندی است که به فرستنده و گیرنده احتیاج دارد. این فرآیند ارتباط می تواند میان دو نفر و یا یک جمع تحقق پیدا کند. وقتی دو نفر یا چند نفر با هم صحبت می کنند، این فرآیند صورت خارجی پیدا می کند.

ابتدا فرستنده به یک ایده یا تصویر فکر می کند که می خواهد آن را به سمع گیرنده برساند. فرستنده این ایده یا تصویر را در قالب کلمات، بصورت نوشته یا شفاهی درمی آورد. این کلمات پیام اولیه ای را که به دریافت کننده مخابره می شود صورت خارجی می دهند و دریافت کننده کلمات را میگیرد.

بعد دریافت کننده دریافت پیام را تصدیق می کند و نظرات خود را متقابلا مخابره می کند تا به سمع و نظر فرستنده اولیه پیام برسد. پس از آنکه پیام مخابره شد و دریافت کننده گرفتن پیام را تصدیق کرد، برقراری ارتباط کامل می شود.

 

برقراری ارتباط دشوار است

اگر موضوع به نظر شما پیچیده می رسد، بدانید که پیچیده هم هست. با احتمال زیاد ۹۵ درصد همه مشکلات میان انسانها و در محدوده سازمان ها به خاطر بروز عیب و نقص در فرایند ارتباط است. یا فرستنده پیام خود را به شکلی که منظور اوست مخابره نمی کند و یا دریافت کننده آن را به شکلی که هست دریافت نمی کند.

عوامل فوق العاده زیادی می توانند در کار برقراری ارتباط تولید اختلال کنند. تقریباً هر مشکلی که بروز می کند، ناشی از بروز اشکال در فرایند ارتباط است.

به گفته آلبرت محرابیان، متخصص ارتباطات، در هر صحبت رودررو سه عنصر در کار است: کلمات، لحن صحبت و زبان تن.

برای اینکه ارتباطی مؤثر داشته باشیم، هر سه بخش ارتباط باید همخوانی داشته باشد، اگر ناهمخوانی در کار باشد، دریافت کننده پیام گیج می شود. او به شرایط ظاهری مخابره پیام توجه می کند و کاری به معنای کلمات ندارد.

 

یک شنونده عالی شوید

توجه داشته باشید که بهترین ارتباط برقرار کنندگان آنهایی هستند که مستمعین عالی می باشند. اما بدترین ارتباط برقرار کنندگان آنهایی هستند که پشت سر هم حرف میزنند و اجازه نمی دهند که مکث و وقفه ای در صحبت ایجاد شود.

اغلب مهمترین بخش پیام شما آن بخشی است که با مکث مشخص می گردد. تمام کسانی که مصاحبه کننده های عالی هستند، با سکوت کردن راحت هستند.

 

مقالات مرتبط:
کسب درآمد
سه عامل، زندگی اقتصادی و آینده شما را متحول می کند
هفت نکته مهم درباره مدیریت شخصی
سه قاعده و قانون در زمینه آموزش ذهن
کار مناسب پیدا کنید
7 خواسته کارفرمایان
راه موفقیت را سؤال کنید
هفت اقدام برای رسیدن به هدف
مدیریت مفید پروژه
قوانین مورفی در شغل
هفت اصل ضروری در کسب و کار
مسائل را به شکل نظام مند حل کنید
چگونه بیشتر حقوق بگیرید
همیشه به سود بیندیشید
منبع: کسب درآمد نوشته برایان تریسی