من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

فیلم سینمایی مرد بله گو (Yes Man)