من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

فوت و فن فروش را یاد بگیرید

بدانید برای موفقیت در کسب و کار، اعتماد به نفس نقش مهمی را ایفا می ­کند. بنابراین اگر نسبت  به خود خیلی متواضعانه برخورد می­ کنید، مدت زیادی در بازار دوام نخواهید آورد.

مارتین کینگ سرپرست بخش توسعه تجاری شرکت رید گروپ پیشنهاد می کند اگر در حین مذاکره به شما قهوه یا ساندویچ تعارف کردند، ترجیحاً تعارف آن­ها را رد کنید. زیراممکن است قهوه را روی لباس خود بریزید. هیچ چیز بدتر از آن نیست که با دهان پر بخواهید با کسی مذاکره کنید.

معرفی کارآفرین:

روبین جونز بنیانگذار چارلتون هاوس. او که کارش را در زمینه خدمات به رستوران­ ها شروع کرده بود ،می گوید حتی صحبت کردن با مدیران رستوران­ ها هم به چالشی بزرگ تبدیل شده بود. به خودم گفتم تا زمانی که نتوانم با یک مدیر رستوران جلسه­ ای بگذارم حق نوشیدن قهوه ندارم. او توانسته با سازمان­ های مهمی چون سفارت آمریکا و شرکت ایویشن آثاریتی قرارداد ببندد و درآمد شرکتش در سال 2008 به 76 میلیون پوند برسد.

مقالات مرتبط:
مقدمهگام دوم / گام سوم / گام چهارم / گام پنجم
گام ششم / گام هفتم / گام هشتم / گام نهم / گام دهم
گام یازدهم / گام دوازدهم / گام سیزدهم / گام چهاردهم / گام پانزدهم
 گام هفدهم / گام هجدهم / گام نوزدهم / گام بیستم
منبع: شما هم می توانید کارآفرین شوید