من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

عامل شکست کارآفرینان موفق /بازگشت کارفرمایان به روش های سنتی

امیر راکبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست برخی از کارآفرینان موفق گفت: با رونق گرفتن فعالیت کارآفرینان، بسیاری از مدیران آنها تمایل دارند با تفویض اختیار فروش و بازاریابی، بر روی فعالیت‌های مدیریتی تمرکز کنند که البته همین امر باعث شکست تدریجی آنها می‌شود.

این کارشناس و مشاور کارآفرینی تصریح کرد: مدیران کارآفرین وقتی اجازه می‌دهند لایه‌های مدیریتی بین آنها و بازار فاصله ایجاد کند، در واقع ارتباط صمیمانه با مشتری برقرار کرده و راه‌حل برای جلب رضایت آنها را از خودشان می گیرند؛ در حالی که مدیرانی موفقند که هرگز مسئولیت بازاریابی را تفویض نکنند.

راکبی ادامه داد: فضای رقابتی و تنوع لحظه به لحظه محصولات و خدمات باعث شده تا مشتریان با انتخاب های متعددی روبرو باشند؛ به همین دلیل مدیران کارآفرین نباید از مزیت ارتباطات رو در رو و مستقیم به سادگی چشم پوشی کرده و خود را سرگرم تشریفات مدیریتی کنند.

وی با اشاره به اینکه در شرکت های مطرح دنیا، معرفی محصولات جدید همواره توسط مدیرعامل و یا تیم ریاست انجام می‌شود، افزود: در تجارت مدرن، اهمیت حوزه بازاریابی و فروش بالاتر از مدیریت بوده و آنها می دانند که بقای شرکت، به فروش است، به همین دلیل خود وظیفه بازاریابی محصولات را بر عهده می گیرند.

راکبی با بیان اینکه مدیران کارآفرین، همواره باید تفکر بازاریابی داشته باشند، ابراز کرد: پشت میز نشینی، برگزاری جلسات غیرضروری و فاصله پیدا کردن با مشتری، از جمله عوامل شکست یک کسب و کار است، در واقع مدیرانی موفقند که فعالیت اقتصادی خود را با پیگیری های شخصی توسعه می دهند.

این کارشناس فروش اضافه کرد: مدیرانی که تفکر بازاریابی دارند، با نوسانات اقتصادی، بازار را هدف‌ گذاری‌ کرده و هر نوع‌ تحول‌ و تغییری را در ارتباط‌ با حرفه‌ خود زیر نظر می گیرند، رقبای‌ خود را به‌ خوبی‌ می شناسند و بخشی را برای‌ بررسی‌ عملکردهای‌ هر یک‌ از آنان‌، اختصاص‌ می دهند تا در زمان مناسب، سهم خود را از بازار بیشتر کنند.

راکبی تاکید کرد: کارآفرینان در ابتدای فعالیت، همواره مانند فروشندگان حرفه‌ای، پیگیر فروش و خستگی ناپذیر در عرصه بازاریابی هستند؛ اما پس از موفقیت نسبی به سرعت شیوه فعالیت خود را سنتی می کنند که البته همین امر، کسب و کار آنها را ناکام می گذارد.