من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

شکارچی ایده ها

نیازی به استعداد نیست

ایده های سازنده به کسانی تعلق دارد که آنها را جست و جو می­کنند. این، موضوع اصلی این مقاله است؛ اینکه بتوانید بهترین ایده ها را بیابید و با اجرای آنها، تغییراتی بزرگ به وجود آورید.

شما به تنها چیزی که نیاز دارید، مجموعه ای از مهارت هاست؛ مهارت هایی که انسان های موفق هر روز به کار می برند.با مطالعه زندگی نامه برخی از بزرگترین شکارچیان ایده دنیا، به ویژگی های مشترک در بین آنها دست می­یابیم: آنها اجازه نمی دهند هیچ عاملی بر ایده شکار شده شان تاثیر بگذارد و فقط بر هدف تمرکز دارند و همچنین آنها می دانند دنیای پیرامون چطور با طرح ها و برنامه هایشان در ارتباط است.

 

ایده های نو همین جا در دسترس شماست

لازم نیست برای شکار ایده ها نابغه باشید و ایده خلق کنید، این ایده ها لزوما خلق نمی­شوند، بلکه در محیط پیرامونتان وجود دارند. آنها منتظرند که کشف شوند و در ابتکاری نو به کار روند.

بیشتر شکارچیان موفق ایده ها، لزوما نابغه نیستند. آنها در حقیقت مجری و برای جلب ایده های نو، حریص هستند و در عملی کردن این کار، تبحری خاص دارند.

ما بر اساس تجربه، چهار اصل را برای موفقیت مدیران و سایر افراد ضروری می دانیم. ما با این چهار اصل، اصول I.D.E.A می گوییم که همگی به نگرش، عادات، مهارت ها و استراتژی های فرد مربوط است.

اولین اصل برای آنکه یک شکارچی موفق باشید، باید به دنیای اطراف تان علاقه مند باشید. شکارچیان موفق می دانند هر کسی می تواند خالق ایده های نو و تازه باشد. از آنجا که این شکارچیان، آماده­ ی عملی کردن این ایده ها هستند، می دانند حس کنجکاوی شان چقدر در موفقیت آنها تاثیر دارد.

اصل دوم تنوع و گوناگونی است. شکارچیان موفق می دانند از چه راه هایی می توانند به ایده های نو برسند. آنها در مسیر یافتن ایده های نو، به همه ی آنها توجه دارند.

اصل سوم بیانگر این است که باید ماهیچه های ایده تان را تمام مدت تقویت کنید، نه اینکه فقط در زمان لازم به فکر آنها بیفتید. مجرب ترین شکارچیان ورزیده هستند و هر روز با تمرین و ممارست، این مهارت خود را تقویت می کنند. یکی از راه های موفق در این زمینه، داشتن درک درست از نیازهاست.

چهارمین اصل این است که باید در اجرای ایده ها سریع باشید. شما نمی توانید این انتظار را داشته باشید که تنها با دنبال کردن یک ایده، موفق شوید. شاید این کار در ظاهر امکان پذیر باشد اما در عمل،گاهی لازم است به سمت راست و یا چپ تغییر جهت دهید و همزمان با تمرکز بر هدفتان، پذیرای ایده های نو و جدید باشید.

بنابراین این چهار اصل را می توان چنین خلاصه کرد: علاقه مندی، تنوع و گوناگونی، تمرین و سرعت عمل.

برآنیم تا در این مقاله عادات و رفتار شکارچیان موفق ایده ها را مرور کنیم. ما در این مقاله شکارچیان موفق را الگو خود قرار می دهیم سپس با کمک هم این یادگیری را شروع می کنیم.

مقالات مرتبط:
شایستگی خود را بشناسید
یک شکارچی ایده ها به دنبال ایده های دیگران است
اجرای ایده ها
خودتان را نیز مشاهده کنید
منبع:شکارچی ایده ها نوشته اندی بوینتون و بیل فیشر