چقد دلتنگتم!

از دست دادن همیشه دردناکه. از انکار تا پذیرش فاصله ای نیست اما گاهی تو این فاصله زندانی می‌شیم.

من همراهتم تا بهت کمک کنم

اطلاعاتتو وارد کن و مشاوره بگیر
Please enter a number from 910000000 to 9999999999.
Hidden