من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

زمینه را برای ورود شانس آماده کنید

خبر خوب این است که شما نیز می­ توانید بهرۀ خود را از شانس داشته باشید. فقط کافی­ است برای همۀ موقعیت ­هایی که ممکن است سر راه شما قرار گیرند آمادگی لازم را پیدا کنید.

داگ ریچارد می­گوید:  چشمان خود را به روی همۀ موقعیت ­ها باز نگه دارید. برای کارآفرین بودن نیاز است کمی فرصت طلب باشید، چرا که شانس اغلب از راهی که شما انتظارش را می­ کشید وارد نمی­ شود.

معرفی کارآفرین:

جیمز هیبرت بنیانگذار دِرِس تو کیل. او تولیدی کت و شلوارهای سفارشی را به راه انداخت. در زمانی که در حال ورشکستگی قرار گرفته بود، دو تا نامه یکی به ریچارد برنسون، رییس شرکت هواپیمایی ویرجین و دیگری به چارلز دانتسون بنیانگذار شرکت کارفون ورهاوس نوشت و از آن­ها خواست در صورت ملاقات وی می­توانند یک دست کت و شلوار هدیه بگیرند. در کمال تعجب هر دوی آنها این پیشنهاد را قبول کردند. برنسون با فعالیت هیبرت در فرودگاه هایش موافقت کرد و سپس او را به فروشگاه ویرجین برایدز  معرفی نمود جایی که می­توانست خدمات خیاطی خود را به دامادها ارائه کند.

مقالات مرتبط:
مقدمهگام دوم / گام سوم / گام چهارم / گام پنجم
گام ششم / گام هفتم / گام هشتم / گام نهم / گام دهم
گام یازدهم / گام دوازدهم / گام سیزدهم / گام چهاردهم 
گام شانزدهم / گام هفدهم / گام هجدهم / گام نوزدهم / گام بیستم
منبع: شما هم می توانید کارآفرین شوید