من همراهتم! مقالات خوب رو در همراهتم دنبال کنید.

راه موفقیت را سؤال کنید

برای اینکه حرفتان را بزنید، بهترین کار سؤال کردن است. مؤثرترین اشخاص آنهایی نیستند که خوب حرف میزنند، بلکه کسانی هستند که خوب سؤال می کنند. سؤال می کنند تا از خواسته ها و نگرانی ها باخبر شوند. سؤال می کنند تا از مسائل و مشکلات رها گردند. میخواهند حرف طرف مقابل را درک کنند.

توانایی ارتباط برقرار کردن مهارتی است که می توانید بیاموزید. باید به دیگران و به نیازهایشان حساسیت نشان دهید. وقتی سعی می کنید اعتماد و اطمینان دیگران را جلب کنید، وقتی سعی می کنید دیگران را بفهمید به هرجا که بروید، به عنوان یک ارتباط برقرار کننده خوب مورد توجه و احترام قرار خواهید گرفت.

 

بهره وری خود را دو برابر کنید

آنچه در این فصل می آموزید، زندگی شما را تغییر می دهد. این نظرات، روش ها و راهکارها می توانند کارایی شما را تغییر دهند، می توانند بر بهره وری شما بیفزایند، درآمدتان را دو برابر کنند، از میزان استرس شما بکاهند و شما را در حیطه تجارت خود تبدیل به یکی از ارزشمندترین افراد بکنند. اینها کلیدهای ضروری هستند که به شما امکان می دهند در حدی که شایسته آن هستید کسب مداخل کنید.

 

تصمیم بگیرید

هر تغییر مثبتی در زندگی شما با یک تصمیم قاطع برای اینکه کاری را شروع کنید یا به کاری که می کنید خاتمه دهید شروع می شود.

قاطعیت هم با تمرین و تکرار صورت خارجی پیدا می کند. باید آنقدر تکرار کنید تا همچون تنفس کردن به امری طبیعی در زندگی شما تبدیل شود. حقیقت تلخی است که بسیاری از مردم از آن جهت فقیر هستند که هنوز تصمیم نگرفته اند ثروتمند شوند.

از امروز تصمیم بگیرید که میخواهید به یک متخصص در مدیریت زمان تبدیل گردید. تصمیم بگیرید که میخواهید در بهره وری شخصی به تخصص برسید. امروز تصمیم بگیرید که می خواهید این اصول را اعمال کنید و آنقدر آنها را تمرین کنید تا به طبیعت دوم شما تبدیل شود.

 

در هر کاری نظم و ترتیب داشته باشید

خود را مقید کنید تا کاری را بکنید که میدانید برای تبدیل کردن شما به بهترین شخصی در حیطه فعالیت تان ضرورت دارد. آلبرت هوبارد میگوید: «نظم و ترتیب شخصی توانایی مجبور کردن خود به انجام دادن کارهایی است که میدانید باید انجام دهید، چه این کارها را دوست داشته و چه نداشته باشید.»

 

هدف های روشن و شفاف در نظر بگیرید

شاید مهمترین کلمه برای رسیدن به موفقیت برای بقیه زندگی تان کلمه شفاف بودن باشد. ۸۰ درصد موفقیت شما در نتیجه روشن بودن آنچه می خواهید انجام دهید به دست می آید. متأسفانه ۸۰ درصد شکست و ناکامی هم نصیب کسانی می شود که هدف های شفاف و روشن ندارند و نمی دانند که چه میخواهند و چگونه میخواهند به خواسته ای برسند.

 

مقالات مرتبط:
کسب درآمد
سه عامل، زندگی اقتصادی و آینده شما را متحول می کند
هفت نکته مهم درباره مدیریت شخصی
سه قاعده و قانون در زمینه آموزش ذهن
کار مناسب پیدا کنید
7 خواسته کارفرمایان
قدرت متقاعد سازی
هفت اقدام برای رسیدن به هدف
مدیریت مفید پروژه
قوانین مورفی در شغل
هفت اصل ضروری در کسب و کار
مسائل را به شکل نظام مند حل کنید
چگونه بیشتر حقوق بگیرید
همیشه به سود بیندیشید
منبع: کسب درآمد نوشته برایان تریسی